• 0533 725 22 99

    : 0533 725 22 99

  • ismailyakit@gmail.com

  • Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail YakıtUluslararası Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI indeks tarafından taranan dergilerde yayımlanan makale

  1. Selahattin Eyyubî’nin Nesebi, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. LXXXIII, S. 297, Ağustos, 2019, s. 469-484, Ankara, 2019.

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayımlar dışındaki makale

1) "El-Alaqatu ve Hakikatuhe'l-Ilmiyyetu", El-Urvetu'l-Vusqâ, S.34, Kahire, 1982, s.63-65. Bu makale Kahire Arap Dil Akademisi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Madkur'un teklifi üzerine Fransızca olarak hazırlamıştır. Orijinal adı: "Analyse Sémantique et Sens Scientifique du Mot Alaqa Dans le Coran"dır. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Profesörlerinden Prof. Dr. Z. Mahmut el-Hudayrî tercüme etmiş ve yayınlamıştır. Sonuna makaleyle ilgili görüş ve düşüncelerini içeren bir açıklama koymuştur (s.65) 
2) "Vue Panoramique de l'Evolution Biologique Chez les Penseurs Musulmans Pré-Darwiniens", Société d'Anthropoloqie du Sud-Ouest-Bulletin Trimestriel, Année, 1987, Tome, XXII, No: 4 (Novembre), Bordeaux (France), 1987, s.213-225. Fransızca olan bu çalışma, adı geçen Antropoloji Kurumu tarafından dört ayrı dilde (Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Arapça) özet tercümesi yapılmış ve araştırmanın başına konarak yayınlanmıştır (s.213-214). Ayrıca bu çalışma, derginin yıllık indeksinde gösterilmiştir (s.241).
3) "Kuruânni okeru ningen sôzô to şinka", Assalam, Periodica İslamica, S.53, s.38-47, Temmuz 1992, İslamic Center, Japan. (Ufuk Çizgisi Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Mart 1990, S.6, s.8-15 de yayınlanan "Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi" adlı araştırmanın, Japon araştırıcı Kyosuka (M. Fatih) Honda tarafından Japon diline tercümesi yapılmış ve yayınlanmıştır).

4) "The Modular Sistem İn Mimar Sinan's Works of Arts And Ebced Accounting", The Great Ottoman-Turkish Civilisation, IV, p. 480-485, Ankara, 2000.

5) İbn Sina’nın Yavrupa Pelsepesine Tesri, Uyğurcağa Ağdurgocu : Yusufcan Yasin, Bulak, 2011, Yıllık, 3 Nisan, s. 95-104, Urumçin, Çin

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın 

Ataturk and Religion, Olimpiyat Dünyası, 2000/4, S. 19, s. 54-57, İstanbul, 2000.

Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

-Kırım Türklerinin Büyüklerinden Prof. Dr. Turgut Teberdar, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi,
-Birikimli ve Bulunmaz Bir Dost: Prof. Dr. Hüseyin Ayan Hoca, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı), s. 35–38, Erzurum, 2009.