• 0533 725 22 99

    : 0533 725 22 99

  • ismailyakit@gmail.com

Prof. Dr. İsmail YakıtKitap, Kitap Bölümü ve Tercümelerin Listesi

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap

1) Ihvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985; II. Baskı, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul, 1992. 
2) Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, II. Baskı, İstanbul, 2003, 496 s. III. Baskı, İstanbul, 2010; IV. Baskı, s.592, İstanbul, 2017. 
3) Batı Düşüncesi ve Mevlâna, 195 s., Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 196 s.; II. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2000., III. Basım, 2013
4) Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 5 (SDÜ. İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 5; Bilimsel Araştırmalar Yayın No: 1) Isparta, 1999, 78 s; II. Baskı, Isparta, 2000., III. Baskı, Isparta 2001, IV. Baskı, Isparta, 2002, V. Baskı, Isparta, 2002 ; 6. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006, VII. Basım, 2008, VIII. Basım, 2010, IX. Basım, 2013, X. Basım, İstanbul, 2016. 
5) İslam'da Bilim Tarihi, 310 s., Isparta, 2002. 
6) Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük, 220 s., Tuğra Matbaası,Isparta , 2002. 
7) Yunus Emre'de Sembolizm: Çıktım Erik Dalına, 98 s. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2819 (Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi/383-129, Uyum Ajans, Ankara, 2002 ; İkinci baskı: Ötüken Neşriyat, 123 s., İstanbul, 2009, 3. Basım, İstanbul, 2015.
8) Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, 247 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, II. Basım, 2013.
9) Osmanlı Araştırmaları, 270 s., Fakülte Kitapevi, 2002. 
10) Hz. Peygamberi Anlamak, 175 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003; 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.220; 3. Basım, 2010, 4. Basım, 2017.
11) Kur'an'ı Anlamak, 224 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003 , 2. Baskı, İstanbul, 2005, 3. Basım, 2011, 4. Basım, 2017, 5. Basım, 2021.
12) İslâm'ı Anlamak, 444 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005, 2. Basım, 2009, 3. Basım 2017.
13) Geçmişten Günümüze Uzunpınar (Pınarlar) 165 s., Pınarlar Belediye Başkanlığı Yayını, Alp Reklam Matb., Denizli, 2009.
14) Zaman Değirmeni (Dörtlükler), 165 s., Ötüken, İstanbul, 2009.
15) Yakut'tan Tarihler, 426 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009; II. Basım, 672 s., İstanbul, 2012.
16) Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine, 165 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010; 2. Basım, 230 s ., İstanbul, 2015,.
17) Mevlâna'da Aşk Felsefesi, 150 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010, II. Basım, 2011; 

3. Basım, 2013

18) Hatıralarıyla İz Bırakanlar, 312 s.,  Ötüken Neşriyat, İstanbul, Ocak 2016,.

19) Türklüğü Tartışılan Meşhurlar, 120 s., Ötüken Neşriyat, Aralık, 2016, 

20) Kur’an’ı Hakîm Meâli, Semantik Analızlı, Açıklamalı ve Yorumlu,755 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020, 2. Basım, 760 s., 2021

Alanında kitap çevirisi

 

1) İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa’sındaki Etkileri, (Prof. Dr. A.-M. Goichon'dan terc.), I. Baskı: Doğuş Yayınevi, İstanbul, 1986, 168 s., II. Basım, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 156 s.; III. Basım, 2000.

2) İbn el -Arabî ve Fahreddin el-Râzî'nin Düşüncesinde İlâhî "BEN" ile Beşerî "BEN", (Prof. Dr. R. Arnaldez'den terc.), 64 s.,  Büyükyıldız matb. İstanbul, 1985,.

3-Farabi Galenos’u Niçin Niçin Eleştirdi? Farabi’nin “Er-Reddu Ala Câlinus” adlı kitabının tercümesi: “Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine” adlı kitabımızın içinde, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

4-Galenos’un “Erdemli Tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır” Adlı Eseri, “Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine” adlı kitabımızın içinde, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi

1) “XIX. Asırda Avrupa Din Felsefeleri” (Emile Bréhier’den terc.), Milli Eğitim ve Kültür, Eylül 1984, S. 29, Ankara, 1984, s.61–80.
2) “Kant’ta Din Felsefesi” (M. Emin’den sadeleştirme), Milli Eğitim ve Kültür, Mayıs 1985, S.33, Ankara, 1985, s.51–69 
3) “Hz. Peygamberin Büyük Düşmanlarının Psikolojisi” (Prof. Dr. M. Hamidullah’dan terc.), İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1986, s.211-218.
4) “Ruhun Yolculuğu” (Kıssatu’l-Ğurbeti’l-Ğarbiyyeti), Türk Filozofu Ş. Sühreverdî’den terc. Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.213–226. 
5) “Fârâbî’nin Felsefesinde Düşünce ve İfâde” (Prof. Dr. R. Arnaldez’den terc.), I. Basım, Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.32, İstanbul, 1985, s.5-10; II. Basım, Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.193-201.
,6) "Filozofların İnançları" (İ'tikâdu'l-Hukemâ) Türk Filozofu Ş.Sühreverdî'den terc., I. Basım: Bilim ve Tasavvuf Dergisi, Haziran/Temmuz, S.30/31, İstanbul, 1985, s. 13-18; II. Basım, Felsefe Arkivi, S. 26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.203-212.
7) “İslâm’da Sembol” (Prof. Dr. Muhammed Hamdullah’tan terc.), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II, S.2, 1995, Isparta, 1995, s.299–308.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı

1)”Arif Nihat Asya’nın Tarih Düşürme Sanatındaki Yeri” (Arif Nihat ASYA kitabının içinde bir bölüm), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2006, s. 311-323.

2)”Mevlana’ya Göre İnsanın Evrenselliği”, (Mevlana Kitabının içinde bir bölüm) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, s. 179, 187. 

3)“Universality of Man According to Rumi (Mevlana)”, ( translation Rahim Acar),  Rumi (Kitabının içinde bir bölüm), p. 179-188, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism Publications, second edition, Ankara, 2015.