• 0533 725 22 99

    : 0533 725 22 99

  • ismailyakit@gmail.com

  • Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail YakıtUlusal Makaleler

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayımlar dışındaki makale

1) "Cezâyir'de Neşredilen "Türkler ve İslamiyet’in Yayılışı" Adlı Bir Makale Üzerine", Milli Eğitim ve Kültür, Mayıs 1983, S.21, Ankara, 1983, s. 75-78.
2) "Biyolojik Evrim Düşüncesi ve İnsan", Milli Eğitim ve Kültür, Ocak 1984, S.25, Ankara, 1984, s. 75-80.
3) "Darwin'den Önce İslâm Düşünürlerinde Evrimle İlgili Fikirler", Felsefe Arkivi, S.24, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 101-122
4) "Fârâbî'nin Felsefesinde Düşünce ve İfâde" (Prof. Dr. R. Arnaldez'den terc.), I. Basım, Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.32, İstanbul, 1985, s.5-10; II. Basım, Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.193-201.
5) "Rölatif Zaman ve Zamansızlık", Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.38, Şubat 1987, İstanbul, 1987, s.7-8.
6) "Şeyhülislam Ankaravî Mehmet Efendi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.51, Aralık 1987, İstanbul, 1987, s.9-42.
7) "Yunus Emre ve İlâhi Aşk, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.172, Şubat 1988, İstanbul, 1988, s. 66-67.
8) "Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi", Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S.6, Mart 1990, İstanbul, 1990, s.8-15; II Basım, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.V, Yıl: 1998, s.1-16, Isparta, 2000.
9) "Evrim ile Darwinizm’i Birbirine Karıştıranlar ve Terminolojilerini Yanlış Kullananlar", Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S. 8, Mayıs 1990, İstanbul, 1990, s.15-23
10) "Almanya'da İslamiyet", Türk Yurdu, C.17, S.116-117, Nisan-Mayıs 1997, Ankara 1997, s.147-150.
11) "Tam Bir Ay Sonra ...", Prof. Dr. Erol Güngör'ün Anısına Armağan, Konya, 1998, s.218-220.
12) "Kültür ve Medeniyet Kavramları Üzerine", Türk Yurdu, Mart-Nisan 1998, C.18, S.127–128, Ankara 1998, s.50-52.
13) "Mimar Sinan'ın Eserlerinde Modüler Sistem ve Ebced Hesabı", Osmanlı, C. X, Kültür ve Sanat, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.208–213.
14- "Hz. Peygamber'den Nükte ve Latifeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IV, Yıl: 1997, s.1-9, Isparta 1999. 
15) "Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Şeyhülislamlar", Türk Yurdu, Aralık 1999-Ocak 2000, S. 148-149, Ankara 2000, s.174-187; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, Yıl, 1999, s. 19-48, Isparta, 2000
16) Kur'an'da Hz. Âdem, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, Yıl, 1999, s. 1-18, Isparta, 2000.
17) "Atatürk Ve Milli Haysiyet", Türk Yurdu, Aralık 2000, S.160, Ankara 2000, s.47-48, 
18) "İbn Haldun'a Göre Devletlerin Ömrü ve Osmanlı İmparatorluğu, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 8 Yıl, 2001, s. 1-17, Isparta 2002.
19) Tanıdığım Çağdaş Bir İslâm Düşünürü: Profesör M. Hamidullah, Türk Yurdu, Ağustos, Sayısı, Ankara, 2003. 
20) Yılanlıoğlu Tahir Paşa Konağı Kitabeleri (Isparta), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 219, Mart, 2005, s. 25–29, İstanbul, 2005. 
21) Sütçülerli Birinci Dünya ve İstiklal Harbi Şehitleri, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S.220, Nisan, 2005, s. 44–48, İstanbul, 2005. 
22) Vatan Sevgisi ve Askerlik, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 224, s. 47-48, İstanbul, 2005,
23) Millet Kavramı ve İslamiyet, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Eylül, S. 225, s.58-64, İstanbul, 2005.
24) "Kin ve Nefretler Hep Diyalog Eksikliğinden Doğar", Türk Yurdu, Sayı, 209, Ocak, 2005, Ankara, 2005.
25) “Gitti Şeyhü'l-Hattâtîn”, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Mart 2006, S. 389, Yıl. 34, İstanbul, 2006, s. 49-50.
26) "Kültürün Derinliklerinde Gezinmek: Semantik" Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S. 396, Dosya: Edebiyat ve Felsefe
39) Kızılcabölük Adı nereden Geliyor?, Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, s. 2-5, S. 16, (Ekim-Kasım-Aralık 2007), Denizli, 2007.
27) "2006'nın Bazı Önemli Olaylarına Tarihler (I), Türk Yurdu, S. 233, s. 8, Ocak, 2007, Ankara, 2007.
28) "2006'nın Bazı Önemli Olaylarına Tarihler(II)", Türk Yurdu, S.234, s. 5, Ankara, 2007
29) "Yakut'tan Tarihler (Nisan), Türk Yurdu, S. 236, s.16, Nisan, 2007, Ankara, 2007.
30) "Yakut'tan Tarihler (Mayıs)", Türk Yurdu, S.237, s. Nisan, 2007, Ankara, 2007.
31) "Yakut'tan Tarihler (Haziran)", Türk Yurdu, S. 238, s. Haziran, 2007, Ankara, 2007.
32) "Yakut'tan Tarihler (Temmuz)", Türk Yurdu, S. 239, s. Temmuz, 2007, Ankara, 2007..
33) "Yakut'tan Tarihler (Ağustos)", Türk Yurdu, S.240, s.35, Ağustos, 2007, Ankara, 2007
34) "Yakut'tan Tarihler (Eylül)", Türk Yurdu, S. 241, s. 23, Eylül, 2007, Ankara, 2007.
35) "Yakut'tan Tarihle r(Ekim)", Türk Yurdu, S. 242, s. Ekim, 2007, Ankara, 2007.
36) "Yakut'tan Tarihler (Kasım)", Türk Yurdu, S. 243, s. Kasım, 2007, Ankara, 2007.
37) "Yakut'tan Tarihler (Aralık)", Türk Yurdu, S.244, s. Aralık, 2007, Ankara, 2007.
38) Mevlana'da Aşk Estetiği, Mevlana Araştırmaları Dergisi (The Journal of Rumi Studies), Yıl: 1, S., 1, s. 35-43, Konya, 2007.
39) Yakut'tan Tarihler (Ocak), Türk Yurdu,  2008, s. 11, Ankara, 2008.
40) "Yakut'tan Tarihler.(Şubat)", Türk Yurdu, s. 30, Ankara, 2008.
41) "Yakut'tan Tarihler.(Mart)", Türk Yurdu, s. 34, Ankara, 2008.
42) “Yakut'un Kendi Seyahatlerine Düşürdüğü Tarihler”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı), s. 211–219, Erzurum, 2009. 

43) “Millet Kavramı ve İslamiyet”, Türk Yurdu, Sayı: 283, Mart 2011, s. 32–39, Ankara.

44) “Türk-İslam Düşüncesi ve Şehircilik”, Türk Düşüncesi, (Yalova), Fikri-Kültürel Dergi, Dosya: Özlenen Şehir, S.1,s. 35–37, Kış 2012, İstanbul, 2012.

45) “Türk-İslam Kültüründe Tarih Düşürme Geleneği”, Keşkül, Sayı. Kış 25, s.74–87, İstanbul, Ocak 2013.

46) “Türk Dünyasının Dede Korkutu: Prof. Dr. Turan Yazgan”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı, 206, Eylül-Ekim, 2013, İstanbul, 2013 s.117–122.

47) “İşrak Filozofu Sühreverdi el-Maktûl İranlı mı Yoksa Türk mü?” Berna Türkdoğan Uysal Armağanı, Ankara, 2014.

48) “Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Gaspıralı İsmail ve Turan Yazgan”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 335, Kasım 2014, s.17-25, İstanbul, 2014.

49) “Türk Kavramının Tarih Boyunca Geçirdiği Çileli ve Hazin Serüven”, Türk Dünyası Araştırmaları, (Researches About The Turks Al Around The World), Yıl, 37, C. 111, S. 219, s. 9-26, Kasım Aralık 2015, İstanbul,2015.

50) “Yayımlanmamış Tarihler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 365, C. 61, Mayıs, 2017, s. 55-57, İstanbul, 2017.

51) “Birunî’nin Etnik Mensubiyeti Hakkında Tartışmalar”, Türk Dünyası Araştırmaları, Mayıs-Haziran 2017,  Yıl, 39, C. 116, S. 228, s. 9-22, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017.

52) “Kızılcabölük Atasözleri ve Deyimleri”, Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı, s. 319-325, Günce yayınları, Ankara, Ekim, 2017.

53) “Alparslan Türkeş’e Göre Türk Dünyası ve Türk Birliği”, Doğumunun 100. Yılında Türk Siyaset ve Fikir Hayatında Alparslan Türkeş, Kripto Yayınları, s.104-114, Ankara, 2017.