HOŞGELDİNİZ ... Prof. İSMAİL YAKIT'IN SON YAZILARI
 
asdfg
KUR’AN’DA HZ. ADEM*
Adem kelime olarak sâmî dillerine mensup bir kelimedir. İbranca “âdâmâh” sözü “ekili alan” demektir ve kök olarak “âdem” “kızarmak” mastarından gelmektedir. Verimli toprağın renginin kızıl olmasına yapılan bir analojiyle “kızıl toprak” anlamındadır. Nitekim Arapça’da da “toprak ve yeryüzü” anlamına gelmektedir. İsim olarak, semavî dinlere mensup topluluklar tarafından ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan ve künyesi “ebu’l-beşer” (insanlığın atası) olan bir şahsiyetin adıdır ki buna da Hz. Adem denmektedir.
Detay için tıklayınız...
asdfg
"ERDEMLİ TABİP BİR FİLOZOF OLMAK ZORUNDADIR."
Bu tebliğimizde, İslam dünyasında Calinus olarak bilinen ünlü tabip ve filozof Galenos’un gerek İslam dünyasında ve gerekse Batı dünyasında felsefe ve tıp ahlakı açısından önemli bir yeri olan ve günümüze kadar ulaşan Arapça tek yazma nüshası bulunan bu eserinin incelemesi ve tercümesiyle beraber bu Tıp Tarihi Kongresinde ele alacağız.
Detay için tıklayınız...
asdfg
KUR’AN’DA İNSANIN YARATILIŞI VE EVRİMİ
Kur’an kendi ifadesiyle, en doğruya götüren bir Kitap’tır.(İsra, 17/9) Hedefi kişinin mutluluğu ve hidayetidir. Bu anlamda yol gösteren bir rehber durumundadır. Dolayısıyla bugünkü anlamda bir felsefe ve bir ilim kitabı olmaktan uzaktır. Bununla beraber, ilmî ve felsefî düşünce ve yoruma açık ayetlerin sayısı oldukça fazladır. Böyle ayetler, Kur’an’ın asıl hedefi olan mutluluk ve hidayet için kişinin düşünüp araştırması,
Detay için tıklayınız...

       ÇIKAN SON KİTAP

      

       
       SİTE iSTATİĞİ